Kabel i bakken


Volues gravemeldingsløsning

Mer info

Om løsningen


Hvilke utfordringer løses?

Med Volue Gravemelding kan alle som skal grave eller arbeide i bakken få vite nøyaktig hvor dine rør eller ledninger befinner seg, før de setter spaden i jorden.​

Enkel i bruk


For alle entreprenører som skal grave

Det gjøres en enkel registrering på nett der man tegner inn området hvor det er ønskelig å grave. I løpet av sekunder vil man få tilsendt kartblad og annen informasjon som viser kjente traséer og hva som befinner seg i det tegnede området.

Oversikt for ledningseier


Enkel saksbehandling og bestilling av påvisning

Saksbehandler benytter en programvare som viser all korrespondanse og kommunikasjon i spesifikke saker og gir raskt et overblikk og status på alle innsendte saker. Med automatisk behandling av innsendte forespørsler bruker saksbehandler ingen tid på å samle sammen underlag og dokumentasjon. Dersom en sak krever manuell saksbehandling oppdages dette raskt og kan håndteres effektivt sammen med de automatisk behandlede sakene.

Kart


På kartet ses Volues gravemeldingsløsninger. Klikk på kartet for å komme til deres bestillingssider.

Kunder


Følgende kunder benytter allerede Volues gravemeldingsløsning Kabel i bakken. Klikk på firmalogo for å komme til deres bestillingsside.

Kontakt


Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Volues gravemeldingsløsning.